SK Zlonice

oficiální stránky fotbalového sportovního klubu zlonice

logo SK Zlonice

Provozní a hrací řád tenisového a nohejbalového kurtu SK Zlonice

Čl. 1 – Vstup na kurt

 1. Používání kurtu je dovoleno pouze v provozní době po předchozí domluvě a úhradě poplatku na údržbu a provoz. Kurt je možné si objednat u předsedy SK Zlonice p. Koula Martin, případně prostřednictvím stránek www.skzlonice.cz v sekci tenis.
 2. Po splnění bodu č. 1 budou hráči vydány klíče od kurtu. Po ukončení hry a úpravy kurtu návštěvník vrací klíče vydávajícímu a v jeho nepřítomnosti správci areálu.
 3. Předávání klíčů mezi uživateli je nepřípustné.
 4. Po vstupu do prostoru kurtu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů správce.
 5. Zájemci o hru, si mohou rezervovat kurt maximálně dva dny předem.
 6. Herní doba na kurtu je stanovena zpravidla na 60, 90 a 120 minut včetně úpravy. V případě, že nejsou další zájemci o hru, lze pobyt prodloužit. Platí, že prvních 50 minut je věnováno hře a zbývajících 10 minut je věnováno úpravě povrchu, tak aby řádně upravený kurt mohl být včas předán dalšímu zájemci.
 7. Denní provozní doba kurtu dle období, cca od 8.00 – 20.00 hodin dle závazných objednávek.
 8. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v areálu sportoviště. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat správci.


Čl. 2 – Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení sportovního areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstup na kurt je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
 3. Vstupovat na kurt je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
 4. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny.
 5. Přání a stížnosti, týkající se provozu areálu, mohou návštěvníci uplatnit u provozovatele.
 6. Vstup dětí mladších 10 let je možný pouze za účasti osoby starší 18 let (zákonného zástupce, trenéra apod.)
 7. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit kurt pomocí kartáče, síťování popř. válce.
 8. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli.
 9. Hráči jsou povinni nastoupit na kurt nejpozději do 15 minut od začátku hrací jednotky. Pokud hráči, kteří mají kurt reservován, nenastoupí ve stanovenou dobu nebo je kurt zcela volný, může být obsazen libovolnými hráči.


Čl. 3 – Zakázané činnosti v areálu

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 3. Zákaz nošení skleněných nádob do prostoru kurtu.
 4. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 5. Vjíždět do areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.
 6. V areálu kurtu je přísný zákaz kouření a požívání jídla.


Čl. 4 – Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude bez nároku vrácení poplatku na údržbu a provoz vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných osob, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědná osoba požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.


Čl. 5 – Kontrola dodržování Provozního řádu

Za dodržování Provozního řádu kurtu zodpovídá provozovatel areálu, který je oprávněn provádět kontrolu.


Čl. 6 – Poplatek na údržbu a provoz

 • Dvouhra : 100,- Kč / 1 hodina
 • Čtyřhra : 120,- Kč / 1 hodina


Otevírací doba: pondělí – neděle 8.00 – 20.00 hodin ( dle ročního období )

Klíče od kurtu k zapůjčení na benzině Zlonice oproti zapsání do knihy, po ukončení návrat tamtéž. Při ukončení po 19,00 hodině klíče předat správci hřiště.

Sezona: od 1. dubna – 15. října

Tenisové rakety, míčky a míče nepůjčujeme.

Sportovní klub Zlonice
U Hřiště 485, 273 71
IČ: 48704849

Členské příspěvky

Členské příspěvky zaplatit do 15.května

 převodem na účet klubu: 267 635 021 /0300

(do předmětu uveďte vaše příjmení)

Členské příspevky zaplatit do 15.května

platba pomocí QR kódu

dospělí - hráči ( 1200Kč)

(do předmětu vaše příjmení)


QR kod dospěli

 

 

Členské příspevky zaplatit do 15.května

platba pomocí QR kódu

Členství klubu ( 800Kč)

(do předmětu vaše příjmení)


členství

 

 

Partneři SK Zlonice

logo mestys zlonice

stedoesk kraj

www.kr-stredocesky.cz

MSMT logotyp text CMYK cz

www.msmt.cz

 

logo skvely net

Mgr. Lukáš Záveský IČ 76567036

tvorba webových stránek

telefon: 775 176 418

lukas.zavesky@skzlonice.cz

logo kubasek

K KUBÁSEK AUTODOPRAVA
Zemní práce, stavební práce,
demolice, nákladní
doprava
a přeprava,
jeřábnické práce

+420 724 260 517

Páleč 86, 273 71 Zlonice

frantisek.kubasek@seznam.cz
tomas.kubasek@seznam.cz

logo kucaba

MILAN KUČABA
Zemní práce
minibarem
s rypadlem.
Kontejnery, prodej písku
Hloubení základů, výkopy
bazénů, ú
prava terénů,
demoliční a bourací práce JCB

+420 603 845 993

Revoluční 337, 273 71 Zlonice

m.kucaba@seznam.cz 

ELZAS technik s.r.o.
Zdvihací zařízení – práce,
půjčovny, prodej
Výškové pracovní plošiny
Elektroinstalační práce, revize, elektromontážní práce
Revoluční 368,
Zlonice 273 71

+420 604 135 235

www.elzas-sluzby.cz

logo Zima Beranek

ZÍMA – BERÁNEK
Kompletní zemní práce
273 71 Zlonice, Vyšínek 51
Zemní práce minibarem,
kontejnery, ú
pravy terénů,
pokládky chodníků,
z
ateplení fasád, stavební
práce,
kanalizace

logo GN hromosvody

www.ginov.cz

Komplexní řešení hromosvodů Montáže, revize, aktivní hromosvody Nátěry a opravy hromosvodů Rekonstrukce Projekty, demontáže Svody pomocí horolezecké techniky Beřovice 15, 273 71

+420 774 547 780


 

logo KAMEN ZBRASLAV

KÁMEN ZBRASLAV, a.s.
těžba kamene
kamenivo pro asfaltové a nestmelené směsi, betonu a kolejových loží
těžba písku, výroba a doprava betonu
Žitavského 1178, 156 Praha 5

+420257922231

www.kamenzbraslav.cz

Jiří Webinger - MAD

poskytování linkové, mezinárodní i smluvní dopravy

Chržínská 685 273 24  Velvary

telefon: 315 761 163